Je gaat nu het volgende product bestellen

weet je het zeker?

bestellen

Veldgids Paddenstoelen III. Paddenstoelen van de zeereep

Machiel E. Noordeloos
KNNV Uitgeverij, Zeist 2020
ISBN 978 90 501 1795 1

Op de meest uiteenlopende plaatsen zijn paddenstoelen aan te treffen, zelfs daar waar je ze het minst zou verwachten. In deze magistrale gids, elke andere beschrijving zou er afbreuk aan doen, worden soorten voorgesteld die zich ophouden op de zeereep van de kustduinen. Een biotoop die bijzonder soortenrijk blijkt te zijn, getuige de 160 soorten die in dit boek uitvoerig worden beschreven en afgebeeld.

Zoals traditie is bij de boeken die worden uitgegeven door de KNNV is ook deze gids weer een oersolide bron van gedegen informatie. Geschreven door de vooraanstaande mycoloog Machiel Noordeloos staat de inhoud garant voor een veelheid aan achtergronden en specialistische informatie. Minder geïnformeerde leken zouden in deze overvloed het spoor bijster kunnen raken – vooral het grijze en bruine grut is moeilijk onderling te onderscheiden. Maar zelfs voor minder ervaren natuurliefhebbers is deze gids aan te raden. Een flink aantal soorten is vanaf een foto, gekoppeld aan de hele specifieke vindplaats al accuraat op naam te brengen, voor andere soorten zijn de opgenomen determinatiesleutels een goed houvast. BK

€ 32,95