Je gaat nu het volgende product bestellen

weet je het zeker?

bestellen

Twaalf maanden bloemen plukken in eigen tuin

Anneke van der Werff
uitgegeven in eigen beheer
ISBN 978 94 6345 770 5
te bestellen op 12mndbloemenplukken@gmail.com

Een aanmoediging om je eigen bloementuin te maken is een goede zaak, zeker gezien de soms twijfelachtige kwaliteit van wat in de handel wordt aangeboden. Anneke van der Werff geeft aanwijzingen voor de aanschaf van de benodigde planten – bollen en knollen, een- en tweejarig zaaigoed, vaste planten, grassen en een kleine selectie heesters. Omdat zaaigoed een belangrijk deel van de plukbloemen uitmaakt wordt aan het zaaien ruim aandacht besteed. Per seizoen worden de beschikbare bloemen opgesomd, met goede aanwijzingen voor verzorging en vermeerdering. De gegeven informatie is helder en bruikbaar –  hoewel ik niet zomaar een willekeurige Cercidiphyllum als enige boom zou planten, die wordt veel te hoog –, de fotografie is van hoge kwaliteit maar de vormgeving is hier en daar wat amateuristisch. Ronduit onbegrijpelijk zijn de talloze fouten in de plantennamen, dat was met weinig moeite te voorkomen geweest. Het is te hopen dat dit in een eventuele volgende druk kan worden rechtgezet. LD

€ 24,90