Je gaat nu het volgende product bestellen

weet je het zeker?

bestellen

Organische mest

Is NPK meststof (b.v. van DCM of Culterra) nou organische mest of niet? Er staat wel “organisch” op de verpakking, kippenveren en koeienbotten bestaan natuurlijk ook uit organische stoffen, maar toch heb ik het idee dat men met organische mest iets anders bedoeld, namelijk koemest, kippenmest, humus van groenafval  en dergelijke.  En de vervolgvraag, als de eerdergenoemde NPK meststoffen niet echt organisch zijn, kan ik die dan maar beter niet gebruiken? Moet ik overal koemest, humus en/of (tuin-)turf op gooien?   

In het algemeen hebben planten, dus ook heesters voeding nodig. Heesters hebben doorgaans veel minder voeding nodig dan bijvoorbeeld groenteplanten. Groenten worden geoogst en daarmee verarmt de grond. Heesters blijven permanent in de tuin staan en als niet in het najaar het afgevallen blad wordt opgeruimd en er niet wordt gesnoeid ontstaat een situatie die lijkt op een natuurlijk bos. Het dode plantaardige materiaal dat daar op de bodem valt gecombineerd met de stikstof die via de lucht in zeer beperkte mate beschikbaar komt aan de bomen in het bos, zorgen ervoor dat de bomen in het bos goed groeien.
Daarom is de eerste vraag waarom bemesten? Als uw heesters er goed uitzien, goed groeien en bloeien, dan is het maar de vraag of bemesting wel nodig is. Immers ieder vorm van bemesting heeft vanuit milieu oogpunt nadelen. Kunstmest wordt gemaakt met behulp van fossiele brandstof (hoewel de eerste fabriek van stikstofkorrels die gemaakt worden met windenergie onlangs is gestart); dierlijke mestkorrels wordt met behulp van fossiele brandstof ingedikt en gedroogd nadat grote hoeveelheden drijfmest eerst met vrachtwagens naar de fabriek zijn aangevoerd. Daarna volgt van beide transport naar de winkel, waarna vervolgens de klanten meestal met de auto de zakken met mestkorrels ophalen. Veel fossiele brandstof wordt dus bij beide soorten meststoffen gebruikt. Organische meststoffen zijn meststoffen die volledig zijn opgebouwd uit natuurlijke grondstoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong.
U tuiniert op zandgrond. Op zandgrond zou het kunnen betekenen dat heesters die wat minder geschikt zijn voor zandgrond wat meer bemesting nodig hebben. Voor planten maakt het niet uit of stikstof uit kunstmest komt of uit een dierlijke of organische mestkorrel. Echter als er alleen maar kunstmest wordt gebruikt en daarbij geen compost of iets dergelijks wordt gegeven dan zou bij grote hoeveelheden kunstmest de grond kunnen verarmen. Als u nog kunstmestkorrels in voorraad hebt dan zou ik die zeker uitstrooien onder de heesters, in kleine hoeveelheden per keer en bij voorkeur als de groei er al goed inzit en bij regenachtig weer. De kans dat meststoffen uitspoelen is dan zeer gering. Eenzelfde methode geldt ook voor meststoffen van dierlijke of organische oorsprong, echter daarbij is geen risico van verarming van de grond. De consequentie van tuinieren op zand is dat niet alle heestersoorten het daar goed doen. Daarom zou het ook zinvol kunnen zijn zich te beperken tot de heesters die het er wel goed doen en die geen of weinig behoefte hebben aan mest.
Het strooien van compost is een goede maatregel, echter vooral als het zelf gemaakte compost is. Gekochte compost heeft weer de milieu nadelen zoals hierboven omschreven. Turf zou ik zeker niet gebruiken omdat bij de productie van turf natuurgebieden worden vernietigd.
Tot slot: als u vindt dat er gemest moet worden, dan zou ik u aanraden de goedkoopste dierlijke of organische mestkorrels te kopen, die per keer in kleine hoeveelheden te gebruiken en vooral kijken naar uw heesters. Ziet u dat ze goed groeien en bloeien dan is er nauwelijks of geen mest nodig. Al die verschillende soorten mest per heesters zijn niet echt nodig naar mijn idee.