Je gaat nu het volgende product bestellen

weet je het zeker?

bestellen

Mycorrhizale schimmels en hun toepassingen

Jeff Lowenfels
Vonk Uitgevers, Utrecht 2021
ISBN 978 90 622 4062 3

De innige relaties tussen schimmels en planten worden pas de laatste 20 jaar diepgaand onderzocht. Er is een steeds groter besef ontstaan van de kwetsbaarheid van ecosystemen – waarvan de mens een onlosmakelijk deel vormt – voor het ondoordachte gebruik van de bodem. Dat door toepassing van mycorrhizale schimmels het gebruik van meststoffen drastisch kan worden gereduceerd en dat dat door verhoogde weerstand van planten ook geldt voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen begint in de cultuurtechniek langzaam door te dringen.
De biologie van de verschillende typen schimmels en de interacties ervan met plantenwortels is vrij gecompliceerd. In de eerste twee hoofdstukken wordt uiteengezet wat we er nu van weten. In de volgende acht hoofdstukken gaat het over de rol van mycorrhizae in de land- en tuinbouw, in boomteelt, bosbouw, hydrocultuur en gazons. Over de manier van werken die daarbij hoort, het kweken van schimmels en de verwachte toekomstige ontwikkelingen gaat de rest van het boek. In de bijlage informatie over de toepassing bij verschillende planten, heesters en bomen. Geen eenvoudige kost, wel bijzonder fascinerend. LD

€ 29,95