Je gaat nu het volgende product bestellen

weet je het zeker?

bestellen

De insectencrisis

Oliver Milman
Atlas Contact, Amsterdam / Antwerpen 2023
ISBN 978 90 450 4334 3

De eerste op het land levende insecten verschenen zo’n 410 miljoen jaar geleden. Ze hebben de vijf uitstervingsgolven op onze planeet doorstaan zonder noemenswaardig verlies aan diversiteit. Maar nu is hun voortbestaan bedreigd als nooit tevoren. En wij beseffen nauwelijks dat we insecten meer nodig hebben dan zij ons. Zonder insecten zal het leven op aarde grotendeels verdwijnen, zoveel staat vast.
Guardian-journalist Oliver Milman komt met interessante feiten over de aard van de beestjes zelf, hun onmisbaarheid binnen de leefgemeenschappen op onze planeet en met talrijke verontrustende rapporten omtrent hun achteruitgang. Met het gevolg dat ook het bestand van insectenetende vogels aantoonbaar achteruit gaat op de verschraalde velden in Europa tot in afgelegen delen van het Amazone-regenwoud.
Intussen zoekt men naarstig naar snelle technologische oplossingen, zoals nagebootste gevleugelde minirobots die de functies van insecten overnemen – het geloof in de technologie gaat bij sommige Amerikaanse wetenschappers zelfs zo ver dat ze verwachten de effectiviteit van natuurlijke bestuivers te evenaren of te overtreffen. Lees en huiver! KS

€ 24,99